Składki


Załącznik do Uchwały Zarządu Okręgu
Nr 143/PL/12 z dnia 24.09.2012r.

SKŁADKI na 2013 rok
na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązujących na wodach
Okręgu Szczecińskiego

OPŁATY ROCZNE
ważne na rok kalendarzowy t.j. 01.01. – 31. 12.2013 r.


Składka członkowska :
66 zł - podstawowa
33 zł - ulgowa
16 zł - uczestnik do 16 lat
16 zł - złota odznaka z wieńcami

Wpisowe
25 zł - uczestnik
12 zł - uczestnik do 16 lat

Legitymacja członkowska - 5 zł., uczestnik do 16 lat - bezpłatnie

Składka okręgowa na WODY NIZINNE

Na 2 wędki z brzegu:
110 zł - podstawowa
70 zł - ulgowa
Na 2 wędki z brzegu lub spinning - 125 zł.
Na jedno jezioro bądź Obwód Rzeki Odry Nr 5 (2 wędki z brzegu lub spinning) - 85 zł.

Składka okręgowa na WODY GÓRSKIE
(opłata ta zawiera w sobie już wody nizinne)

Na 2 wędki z brzegu lub spinning:
140 zł - podstawowa
85 zł - ulgowa
20 zł - uczestnik do 16 lat
40 zł - złota odznaka z wieńcami

Dopłata na połów z ŁODZI dotyczy wód nizinnych i górskich - 50 zł
Dodatkowa opłata do łodzi za TROLING - 80 zł
UWAGA : Kto kwalifikuje się do ULG :

Składka członkowska:

- młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat
- członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
- kobiety po ukończeniu 60 roku życia
- mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia

Składka okręgowa nizinna, bądź górska ulgową opłaci osoba, która:

- ukończyła – kobiety 60 lat, mężczyzna 65 lat,
- odznaczona złotą i srebrną odznaką PZW,
- młodzież 16 – 24 lat ucząca się i studenci,
- bezrobotni na zasiłkach lub bez prawa do zasiłku po okazaniu zaświadczenia z Urzędu Pracy
- emeryci i renciści których dochód nie przekracza 1.100 zł. brutto.
Osoba uprawniona do znaczka ulgowego powinna posiadać przy sobie (do kontroli) dokument uprawniający do zastosowania tej ulgi i wpis do legitymacji członkowskiej potwierdzonej przez Skarbnika Koła.


EGZAMINY NA KARTĘ WĘDKARSKĄ: trzeba zdać w Kołach PZW.
Koszt egzaminu:
- Dorośli - 36,90 zł
- Emeryci, renciści oraz młodzież od 16-24 lat - 18,45 zł
- Kobiety i młodzież do 16 lat - bezpłatnie

2. SKŁADKI OKRĘGOWE WNIESIONE W OKRĘGU SZCZECIŃSKIM honorowane są na zasadzie wzajemnego porozumienia z Okręgami Strefy I :
- ZO PZW Słupsk
- ZO PZW Jelenia Góra
- ZO PZW Piła/ Nadnotecki/
- ZO PZW Wałbrzych
- ZO PZW Legnica
- ZO PZW Zielona Góra

3.Członkowie honorowi PZW zwolnieni są z opłat okręgowych /na podstawie wpisu do legitymacji PZW /przez Biuro Okręgu PZW/.

4. Na wodach użytkowanych przez Okręg PZW Szczecin zgodnie z Regulaminem APR obowiązuje okres ochronny dla :

szczupaka od 1 stycznia do 30 kwietnia
sandacza od 1 stycznia do 31 maja
troci i łososia od 1 października do 31 grudnia

Na wodach Okręgu Szczecińskiego dodatkowo:
pstrąg potokowy 35cm
pstrąg 2 szt.+ 1 lipień
lipień 2 szt. + 1 pstrąg potokowy


Podstawa: Uchwała ZO Nr 20/07r.

okoń 15cm - płoć 15cm tylko w jeziorach Stara Dobrzyca i Czarnogłowy Duże i Średnie.

Podstawa : Uchwała Plenum ZO Nr 14/09r.

stały zakaz spinningowania na rzece Świniec w okresie od 01.01. do 30.04. każdego roku.

Podstawa: Uchwała Plenum ZO Nr 29/99 oraz Nr 28/99r.

W obwodzie rybackim rzeki Odry Nr 5 wprowadza się dodatkowo ograniczenia w wędkowaniu, zmierzające do ograniczenia połowu metodą tzw. „SZARPAKA”.
Zakaz dociążania zestawu spinningowego dodatkowym obciążeniem powyżej 20g /cały rok/.
Zakaz spinningowania w okresie od 01.12. do 30.04. /każdego roku /na Wyznaczonych obszarach:
Odra Zachodnia – od Wyspy Zielonej do granicy obwody na Trasie Zamkowej.
Kanał Parnicki w granicach obwodu.
Odra Zachodnia – od ujścia Kanału Leśnego /Odyniec/ i Kanału Kurowskiego do linii wysokiego napięcia w odległości o k. 300m. poniżej mostu drogowo-kolejowego przy Dziewokliczu.
Odra Zachodnia – od mostu na Autostradzie Berlin-Szczecin do śluzu Kanału Żeglińskiego przekop na wysokości Siadło Dolne.
Odra Wschodnia i Cegielinka – od mostu Cłowego do mostu kolejowego w Podjuchach.
Podstawa : Uchwała Nr 67/07r. z dnia 10.09.07r.